dng

Poster Bildiri Ödülleri

20. Ulusal Psikoloji Kongresi Poster Bildiri Ödülleri
"Psikoloji: Bilimlerin Kesişme Noktası" ana temalı 20.Ulusal Psikoloji Kongresi kapsamında lisansüstü psikoloji öğrencilerini ve araştırmacıları teşvik etmek amacıyla, en iyi araştırma poster bildiri yarışması düzenlenecektir.
Kongre Bilim Kurulu üyelerinden oluşan seçici kurul tarafından ödüle değer görülen 3 poster bildiriye TED Üniversitesi tarafından ödül belgesi ve para ödülü verilecektir.
Birincilik Ödülü: 1500 TL
İkincilik Ödülü: 1.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 750 TL
Ödüller, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi sırasında düzenlenecek ödül töreninde çalışmayı gerçekleştiren ekip adına birinci yazara sunulacaktır.
Ayrıca, 7 poster bildiriye mansiyon ödülü verilecektir. Mansiyon ödülü kazanan poster bildirilerin birinci yazarlarının kayıt ücreti karşılanacaktır.

Katılım Koşulları:

  • Bildiri özetinin, belirtilen bildiri son gönderim tarihine (15 Eylül 2018) kadar kongre web sayfası üzerinden “Poster Ödülü’ne Başvuru” seçeneği işaretlenerek sisteme girilmiş ve kongrede poster bildiri olarak sunulmuş olması;
  • Araştırmanın birinci yazarının psikoloji lisans üstü (yüksek lisans ve ya doktora) öğrencisi olması;
  • Araştırmada yer alanların Türk Psikologlar Derneği’ne üye olmaları ve aidat borçlarının olmaması;
  • Araştırmanın son üç yıl içinde yapılmış olması;
  • Yurt içi ya da yurtdışında başka ödül kazanmamış olması;
  • Yayınlanmamış çalışma olması gerekmektedir.
  • Yalnızca araştırma yazıları değerlendirmeye alınacak olup; olgu sunumu, literatür tarama ve meta-analizi kapsamına giren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.