dng

Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uydu Sempozyumu

14:00 – 15:45                                                          DAVETLİ KONFERANSLAR
  Doç. Dr. Sait Uluç
“Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı Alanında Güncel Odaklanma Konuları”

Doç. Dr. Bilge Selçuk
“Çevrenin Gelişime, Davranışa Etkisi Denince...”

Prof. Dr. Melike Sayıl

“Ergenlere Anababalık: Kontrol ve Özerklik Açmazı
15:45 – 17:00 PANEL: Doktor Odasında Ergen ve Terapi Odasında Ergen
  Doç. Dr. Sinem Akgül
“Doktor Odasında Ergen”

Doç. Dr. Zeynep Tüzün
(Oturum Başkanı)
“Terapi Koltuğunda Ergen”

Uzm. Psk. Ece Ataman

“Terapötik İttifakta Kırılma Yaşayan Ergen”
17:00 – 17:15 Kahve Arası
17:15 - 18:30 YUVARLAK MASA TOPLANTISI
  Tartışmacılar:
Prof.Dr. Melda Akçakın
Prof.Dr. Gülsen Erden
Prof.Dr. Neşe Erol
Prof.Dr. Ferhunde Öktem
Prof.Dr. Serap Özer
Prof.Dr. Ayşe Yalın