dng

Film: Atık Toplayıcılar ve Ben (Yönetmen: Agnes Varda / 82')

Tartışmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Ersan Ocak (TEDÜ Mimarlık Fakültesi), Yaşam Gücü Veren Bir İmge Toplayıcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ar Karcı (TEDÜ Psikoloji Bölümü), Bir Bilinçdışı Atık Toplayıcısı Olarak Psikanalist
Dr. R. Aslıhan Aksoy Sheridan (TEDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi), Bellek Atıkları Toplayan Bir Örüntü Ustası

Tarih: 15 Kasım 2018, Perşembe
Saat: 19.30
Yer: Ahmet Ersan Konferans Salonu