dng

Bildiri Gönderimi

Poster Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları:
  • Posterlerin maksimum en 70 cm ve boy 90 cm olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
  • Poster bildirilerde sırasıyla, BAŞLIK, ARAŞTIRMACILARIN İSİMLERİ ve KURUMLARI yer almalıdır.
  • Araştırmaya dayalı çalışmalar  AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve KAYNAKLAR alt başlıklarını içermelidir.
  • Gözden geçirme, olgu sunumu ve kuramsal bildirilerde de KAYNAKLAR bölümü yer almalıdır.
  • Poster bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır.
  • Sunum sahibinin, posterini bildirilen poster numarasına göre ilgili panoya asması ve poster sunum gün ve saatlerinde posterin başında yer alması beklenmektedir.
  • Poster oturumunun sonunda sunum sahibinin posterini panodan alması gerekmektedir. Oturum sonunda alınmayan posterler kongre görevlileri tarafından toplanacaktır.