dng

Bildiri Gönderimi

Sözel Bildiri / Poster Bildiri son gönderme tarihi: 15 Eylül 2018
Panel / Çalışma Grubu önerisi son gönderme tarihi: 29 Ağustos 2018

Önerilerin değerlendirilmesine ilişkin genel bilgiler:

 • Başvurular yalnızca kongre web sayfası üzerinden yapılabilecektir; e-posta yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.
 • Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.Birden fazla bildiri gönderilmesi durumunda, her bir bildiri için sistem üzerinden ayrı giriş yapılmalıdır.
 • Başvuru formunun doldurulması sırasında tercih edilen sunum şeklinin (sözel bildiri, poster bildiri, panel, çalışma grubu) belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum olarak tercih belirtmek gerekmektedir.
 • Tüm sunum önerileri en az iki Bilim Kurulu üyesi tarafından değerlendirilecektir. 
 • Kongre Bilim Kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 • Kabul ya da red mektupları e-mail yoluyla gönderilecektir.
 • Kabul alan bildirilerin bilimsel programa alınması için, bildiriyi sunacak olan kişinin en geç 28 Eylül 2018 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Kabul edilen özetler (kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), kongrede katılımcılara verilmek üzere elektronik Bildiri Özeti Kitabı’nda yer alacaktır.
 • Poster Bildiri Ödülü’ne başvurmak isteyen araştırmacıların, poster bildiri özetini sistem üzerinden gönderirken mutlaka  “Poster Bildiri Ödülü’ne Bavuru” seçeneğini işaretlemiş olması gerekmektedir. Aksi durumda, poster bildiri özeti ödül için değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özeti Gönderim Kuralları:

 • Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, referans, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 • Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR SÖZCÜK (en fazla 5 adet) bölümlerini içermelidir.
 • Özet metni en az 150 en fazla 300 sözcük olmalıdır.
 • Özet metni, araştırmaya dayalı çalışmalar için  AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA altbaşlıklarını içermelidir.

Sözel ve Poster Bildiri sunumları ile ilgili kurallar:

 • Sözel bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır. Her bildiri için ayrılan süre 15 dakika olup bunun 10 dakikası sunuma, 5 dakikası ise sorular ve tartışmaya ayrılmıştır. Sunumların Microsoft PowerPoint 2010 versiyonunda açılabilecek şekilde kaydedilmesi  gerekmektedir..
 • Poster bildiriler fuaye alanında yer alan panolara asılacaktır. Sunum sahibinin, posterini  bildirilen poster numarasına göre ilgili panoya asması ve poster sunum gün ve saatlerinde posterin başında yer alması beklenmektedir.
 • Kongrede sunumu yapılacak posterlerin en: 70 cm ve boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

Çalışma Grubu ve Panel önerilerinin Değerlendirmesine İlişkin Bilgiler: 

Çalışma Grubu Önerisi

 • Çalışma gruplarının süresi yarım gün ya da tam gün olarak düzenlenebilir.
 •  Çalışma grubu başvuruları şu bilgileri içermelidir:
 • Konu başlığı
 • Eğitimci(ler)in isim ve kurumu/kurumları
 • Eğitimci(ler)in çalışma grubu yapacakları alanda yetkinliklerini aktardıkları kısa özgeçmişleri
 • Çalışmanın amacını, içeriğini ve sürecini belirten en fazla 350 sözcükten oluşan özet
 • Çalışmanın süresi
 • Katılımcılar ile ilgili koşullar: Çalışma grubunun yürütülmesi için gereken en az ve en fazla katılımcı sayısı ve eğer varsa, katılımcıların çalışmaya katılabilmeleri için karşılamaları gereken koşullar (örneğin, psikoloji mezunu ya da 4. sınıf öğrencisi olmak; temel istatistik bilgisine sahip olmak, çalışmaya kendi diz üstü bilgisayarı ile katılmak, önhazırlık için verilen okuma listesindeki kaynakları okumuş olmak vb.)
 • Kabul alan çalışma grubu önerilerinin bilimsel programa alınması için, eğitimcilerin en geç 15 Eylül 2018 tarihine kadar kongre kayıtlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

Panel Önerisi

 • Paneller 75 dakika sürer. Bu sürenin ez az 10 dakikasının tartışmaya ayrılması önemle rica olunur.
 • Paneli öneren kişilerin öneriyi yapmadan önce panel başkanı ve panelistlere bilgi vermeleri ve bu kişilerden panel önerisinin kabul edilmesi halinde panelde yer alacaklarına dair kesin onay almış olmaları beklenmektedir.
 • Panel başvuruları şu bilgileri içermelidir:
 • Panel başlığı ve her bir konuşmacının konu başlığı
 • Panel başkanının ismi ve kurumu
 • Panelistlerin (en az 3, en fazla 4 kişi) isimleri ve kurumları (panel başkanı panelistler içinde yer alabilir veya almayabilir)
 • Panel özeti (en fazla 350 kelime). Özette, panel içeriğine her bir panelistin özgün katkısının açıklanması gerekmektedir.
 • 3-5 anahtar sözcük
 • Kabul alan panel önerilerinin bilimsel programa alınması için, panelistlerin en geç 15 Eylül 2018 tarihine kadar kongre kayıtlarını tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Panellerin başlangıç ve bitiş zamanlarına panel başkanının ve panelistlerin titizlikle uyması beklenmektedir.